Home

Welkom bij RSC Heverlee!

RSC Heverlee staat garant voor jaren van rolplezier. Zowel recreatief als competitief zijn we gekend in België en (ver) daarbuiten.

Alle basis van skaten en skeeleren is hetzelfde, maar van zodra het een beetje op wieltjes loopt, kies je voor de recreatie– of de competitie-afdeling.

Kom gerust een kijkje nemen bij de trainingen! Vanaf 6 jaar ben je welkom, maar laat die ondergrens je zeker niet afschrikken, want we hebben ook jongere leden! Je mag steeds 3x proberen voor je je definitief inschrijft.

Update oktober 2020

29/10/2020: VERSTRENGINGEN + VAKANTIE

Momenteel is sporten indoor voor iedereen verboden. We nemen dus even een pauze, maar we houden jullie op de hoogte!

Inschrijven per persoon en per les blijft verplicht.

Inschrijven kan slechts voor 1 les per week (dit blijft zo tot we anders vermelden).

Er zijn 30 plaatsen per uur beschikbaar.

Recreatietraining op zondag van 11-12 kan WEL terug (tijdelijk). 

GEEN ouders in de zaal!

HERFSTVAKANTIE VAN 1-11 november 2020: GEEN lessen tijdens de vakantie!

Ons protocol kan je HIER nalezen.

Momenteel zijn er even geen lessen. Keep it safe!

 

BRIEF VAN DE VOORZITTER (24/10/2020)

Beste vrienden (English Version below)

Afgelopen vrijdag werden de Covid-19 maatregelen opnieuw verstrengd. De pandemie bleef afgelopen week ook stijgen en stilaan zijn er meer onder ons die zelf of in familie of kennissenkring ermee te maken kregen. We voelen met u mee, we zijn bezorgd en elke vezel in ons lijf wil doorgaan.

Als club willen we deel zijn van de oplossing en proberen we de regels strikt, naar geest en letter te volgen. Er is voor onze sport geen verbod afgekondigd maar er zijn wel beperkende regels:

 • 20 deelnemers per unit (een derde deel van de zaal)
 • Anderhalve meter in alle omstandigheden
 • Mondmaskerplicht als er niet gesport wordt
 • Handen wassen/ontsmetten.

Aantal deelnemers: 30 per uur

We mogen tot 3x 20 gaan in de zaal, maar we moeten afstand houden. Aangezien we rondrijden is dit niet combineerbaar en zien we ons verplicht de aantallen te halveren. Met maximaal 10 personen in een groep is het mogelijk om oefeningen te doen. De trainer zal u een aangepast programma bieden.

Mondmaskerplicht +12 jaar

Altijd zou je in onze omstandigheden een mondmasker moeten dragen. De trainer zelf zal het afnemen als hij op voldoende afstand van iedereen staat en een luide mededeling moet doen. Zelf mag je het enkel afdoen als je iets inspannends deed of doet, op voorwaarde dat de afstandsregel gerespecteerd is.

Handen wassen/ontsmetten

We beschikken al over alcoholgels bij de ingang en er is onze eigen set nabij de opslagruimte. Maak hiervan gebruik: elkeen die kegels of ander materiaal neemt of genomen heeft ontsmet de handen. (best voor en na).

Je zult gemerkt hebben dat het extra uur op zondag (11-12)  nog even ter beschikking is. Ook zijn er minder deelnemers die komen opdagen. We respecteren ieders keuze en we kijken samen uit naar een veiliger wereld.

Extra maatregelen:

 1. We stoppen de lessen op tijd, omdat de regels van de sporthal zijn dat iedereen de zaal moet verlaten hebben op het moment dat de volgende les start. Niemand mag voor het startuur de zaal nog binnen. Skates aandoen kan op veilige afstand van elkaar in de gang. Wachten op de start van de les gebeurt buiten (als het niet regent) of in de lange gang links wanneer de skates aangedaan zijn onder supervisie van een trainer.
 2. 30 plaatsen per les wil zeggen dat er misschien niet altijd voor iedereen plaats is. Verwittig aub als je niet kan komen (dank aan allen die dit reeds deden!), dan verwijderen we je uit de lijst.

English version

Dear Friends

Last Friday, the Covid-19 measures have been tightened again. Numbers are increasing and more and more among us have been confronted more closely with the disease. We feel for you, are worried and every fiber in our body wants to continue.

As a club; we want to be part of the solution in trying to follow the rules as strict as we can. We are allowed to execute our sport; but we have restricting rules:

 • 20 members per unit (1/3rd of the hall)
 • 5 m in all circumstances
 • Mouth mask obligation when not sporting (+12)
 • Washing/desinfecting hands

Number of members: 30 per hour

We are allowed to have 3 x 20 members in the sports hall, but we need to maintain the 1.5 m distance. Since we are riding; it is impossible for us to maintain the distance. Therefore, we feel we need to downsize to half the numbers. With a maximum of 10 people per group, it will be possible to practice. The trainers will give you an adjusted program.

Mouth mask obligation +12 jaar

In our circumstances, everyone +12 should wear a mouth mask. The trainer can take it off if he or she is at distance and needs to make an announcement. You can only take it off when you did (or are doing) something really strenuous; on condition that the distancing rule is respected.

Washing/disinfecting hands

There is alcogel at the entrance and we have our own set near our storage space. Use it: everyone who touches material from the club; disinfect your hands (preferably before and after).

Extra measures:

 1. We stop classes on time; because the rule is that everyone has to leave the sports hall before the following session starts. No one enters the hall when a session is in progress. Putting on skates can happen in the hallway at safe distance. Waiting for the start of the class happens outside (no rain) or in the long hallway on the left under supervision of a trainer.
 2. 30 plaatsen per session means there won’t always be place for everyone. Please inform us when you are unable to come (thank you for everyone who already did!) so we can clear your name off the list.

 

You will have noticed that we have the extra hour on Sunday (11-12) still at our disposal. We also notice less members coming to classes. We respect everyone’s choice and look forward to a safer world.

Keep it safe!

De voorziter.

UREN SEIZOEN 2020-2021

Woensdag 2 september 2020 starten we opnieuw! Welkom op

Dag Startuur Beschrijving
Woensdag 18.00 Beginners

Basis en Gevorderde techniek

  19.00 Gevorderden (& recreatiesporten)
Zondag 9.00 Beginners volwassenen

Gevorderden (& recreatiesporten)

  10.00 Beginners

Basis en Gevorderde techniek

  11.00 Beginners, Basis en Gevorderde techniek (t/m ?)

Start 2 Speed (initiatie competitie) (18+25/10/2020) (voorlopig geannuleerd)

Competitietraining eerstejaars (8/11/2020-28/03/2021) (voorlopig geannuleerd)

                                  12.00                   Grondtraining competitieleden         

Clubblad 2019

Lees alles over de club, skaten, onze Pinksterwedstrijd en nog zoveel meer.

(klik op de foto om het clubblad te lezen)