Documentatie

1. Verzekering:

Sinds 2014 werkt onze vereniging via de Rollerbond met de verzekering Burgerechtelijke Aansprakelijkheid & Lichamelijke Ongevallen:

Voor de aangifte van een ongeval moet u deze fiche invullen en afgeven bij de clubverantwoordelijke:

Opgelet: de verzekering dekt enkele lichamelijke schade. Materiële schade wordt niet vergoed. (vb. brillen, skates, …)

2. Reglementen