Inschrijven

We werken aan een online inschrijvingsmodule. Zolang deze niet op punt staat, kan je het inschrijvingsformulier hier downloaden.  Graag invullen en dan afgeven aan iemand van het bestuur of je trainer. Doormailen naar secretariaat_apestaartje_rscheverlee.be mag ook!

Hieronder de gegevens voor het lidgeld van het seizoen 2017-2018. Als je je lidmaatschap wil hernieuwen dan volstaat het om het lidgeld voor het nieuwe seizoen over te schrijven. Na de prijsaanpassing vorig jaar konden we voorlopig alles gelijk houden, alleen het competitielidmaatschap zit in een nieuw kleedje.

Recreatief lid
€ 94 per persoon
€ 82 voor het derde lid van eenzelfde familie
€ 68 voor het vierde en de volgende van eenzelfde familie.

24u-verzekering: € 7,5

Competitief lid (tarief vanaf competitieperiode 2018)
€ 175 (wedstrijd outfit, 24u verzekering, wedstrijdnummer inclusief)

Steunend lid € 25

Het standaardlidmaatschap dekt ongevallen binnen onze club en ook ongevallen bij activiteiten die worden uitgevoerd bij een club die aangesloten is bij de Vlaamse Rollerbond.
De 24u-verzekering dekt al uw skate-ongevallen, behalve materiële schade aan bv. brillen of contactlenzen.

Je kan je lidmaatschapsbijdrage storten op de rekening van RSC Heverlee
BE08 7343 3250 6713 (KREDBEBB)
en dit met vermelding van de voornaam en familienaam.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier.