Inschrijven

Inschrijven doe je makkelijk hier. 

Om zeker te zijn dat we alle gegevens correct en leesbaar ontvangen, vragen we om vanaf nu al je gegevens door te geven. Gelieve voor elk gezinslid apart alle data in te vullen.

Inschrijvingsformulier

Indien er een probleem zou zijn met het online formulier, kan je uitzonderlijk toch gebruik maken van een papieren model (hier downloaden).  Na het invullen mag je dit dan uitzonderlijk doormailen naar secretariaat@rscheverlee.be.

Hieronder de gegevens voor het lidgeld van het seizoen 2019-2020. Als je je lidmaatschap gewoon wil hernieuwen, dan vragen we toch om alsnog het online formulier in te vullen. Nadien kan je dan het lidgeld voor het nieuwe seizoen over te schrijven. We houden de prijzen voorlopig op hetzelfde niveau.

Recreatief lid
€ 94 per persoon
€ 82 voor het derde lid van eenzelfde familie
€ 68 voor het vierde en de volgende van eenzelfde familie.

24u-verzekering: € 7,5

Competitief lid (tarief vanaf competitieperiode 2018)
€ 175 (wedstrijd outfit, 24u verzekering, wedstrijdnummer inclusief)

Steunend lid € 25

Het standaardlidmaatschap dekt ongevallen binnen onze club en ook ongevallen bij activiteiten die worden uitgevoerd bij een club die aangesloten is bij Skate Vlaanderen.
De 24u-verzekering dekt al uw skate-ongevallen, behalve materiële schade aan bv. brillen of contactlenzen.

Je kan je lidmaatschapsbijdrage storten op de rekening van RSC Heverlee
BE08 7343 3250 6713 (KREDBEBB)
en dit met vermelding van de voornaam en familienaam.