Inschrijven

Inschrijven doe je makkelijk hier.  Je mag altijd drie keer proberen voor je je definitief inschrijft. Voor de proeflessen hoef je je niet vooraf te registreren.

Om zeker te zijn dat we alle gegevens correct en leesbaar ontvangen, vragen we om bij elke (her)inschrijving al je gegevens door te geven. Gelieve voor elk gezinslid apart alle data in te vullen. Omdat we met Twizzit werken, kan je jezelf opzoeken aan de hand van je naam, voornaam en geboortedatum. Zijn de gegevens nog juist, dan hoef je deze ook niet meer opnieuw in te geven.  Zorg er dus voor dat je deze gegevens juist invult. We merken regelmatig fouten op, waardoor je account niet (juist) teruggevonden wordt. Heb je je Twizzit al geactiveerd, dan kan je gewoon vanuit het systeem (online of in de app) terug inschrijven onder de juiste account.

Inschrijvingsformulier

Hieronder de gegevens voor het lidgeld van het seizoen 2022-2023. Als je je lidmaatschap gewoon wil hernieuwen, dan vragen we toch om alsnog het online formulier in te vullen. Betaling gebeurt online. Omdat we meer en meer willen inzetten op de digitale communicatie, hebben we geïnvesteerd in een platform dat ons en jullie hierbij moet helpen. Documenten en persoonlijke gegevens zullen vanaf nu online geconsulteerd en aangepast kunnen worden. Dit noodzaakt ons ook om het lidgeld met 5 euro op te slaan zodat we deze investering kunnen bekostigen.

€ 99 per persoon
€ 87 voor het derde lid van eenzelfde familie
€ 73 voor het vierde en de volgende van eenzelfde familie.

24u-verzekering: € 7,5

Competitief lid
€ 180 (wedstrijd outfit, 24u verzekering, wedstrijdnummer inclusief)

Steunend (niet-sportend) lid € 30

Het standaardlidmaatschap dekt ongevallen binnen onze club en ook ongevallen bij activiteiten die worden uitgevoerd bij een club die aangesloten is bij Skate Vlaanderen.
De 24u-verzekering dekt al uw skate-ongevallen, behalve materiële schade aan bv. brillen of contactlenzen.

Wanneer je niet met de online link kan betalen, kan je je lidmaatschapsbijdrage storten op de rekening van RSC Heverlee
BE08 7343 3250 6713 (KREDBEBB) en dit met vermelding van de voornaam en familienaam.