Varia

1. Verzekering:

De voorwaarden en modaliteiten van de verzekering Burgerechtelijke Aansprakelijkheid & Lichamelijke Ongevallen via de Rollerbond is sinds april 2018 wat veranderd.

De meest recente documenten, alsook de praktische werking van hoe je een aangifte dient te doen, kan je terugvinden op de site van de rollerbond.

Voor de aangifte van een ongeval moet u het aangifteformulier invullen en afgeven bij de clubverantwoordelijke. Deze dient het document ten laatste 8 dagen na het ongeval in te dienen bij de verzekeringmakelaar Timaver. Houd hier dus rekening mee bij het invullen van de papieren.

Opgelet: de verzekering dekt enkele lichamelijke schade. MateriĆ«le schade wordt niet vergoed. (vb. brillen, skates, …)

2. Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

De problematiek rond grensoverschrijdend gedrag is de laatste jaren niet meer weg te denken uit de actualiteit. Ook in de sportwereld komt deze problematiek voor en we zijn hier uiteraard niet ongevoelig voor. Sporters en kinderen in het bijzonder dienen in een veilige omgeving hun favoriete sport kunnen beoefenen en er plezier aan beleven. 

De API binnen onze club is Lise Buelens.

3. Clubblad

Jaarlijks brengen wij een clubblad uit, dat verdeeld wordt over verschillende wijken in Heverlee, Kessel-Lo, … Dit blad komt tot stand dankzij onze sponsors, maar uiteraard ook dankzij onze clubleden zelf, want zonder hen zou er helemaal niets te vertellen zijn. De digitale versies vind je hier.

4. Reglementen